Hoek van Holland onderdeel van de linie

None

Door zijn strategische ligging aan de vaarroute naar de Rotterdamse haven en de aanwezigheid van het voormalige pantserfort uit 1881, bouwden de Duitsers Hoek van Holland in de Tweede Wereldoorlog om tot een Festung: een gebied met de hoogste beveiligingsstatus. Het werd Sperrgebiet en ‘de oude Hoek’, tegenwoordig het zuidelijke strandcentrum, werd gesloopt. In de plaats ervan kwamen lucht- en kustdoelbatterijen, hoofdkwartieren en een dubbel landfront met tankgrachten. Dit was onderdeel van de Atlantikwall, de kustverdedigingslinie van de Noordkaap tot Spanje.