Claim ex-rechter Westenberg van 125.000 euro afgewezen

De rechter was betrokken bij de Chipsholzaak rondom grondaankopen bij Schiphol.

Voormalig rechter Hans Westenberg komt aan bij de rechtbank voor het getuigenverhoor over het lekken van een dossier in de Chipshol-zaak.
Voormalig rechter Hans Westenberg komt aan bij de rechtbank voor het getuigenverhoor over het lekken van een dossier in de Chipshol-zaak.

De eis van de voormalige vicepresident van de Haagse rechtbank, Hans Westenberg, voor een schadevergoeding van 125.000 euro van de voormalige Haagse griffier Marlous van der Togt is door de Amsterdamse rechtbank afgewezen.

Westenberg (70) zegt schade te hebben geleden doordat Van der Togt (69), in een strafzaak die het OM tegen hem en zijn collega Kalbfleisch voerde wegens meineed, als justitiële kroongetuige onwaarheid zou hebben gesproken. De Amsterdamse rechtbank oordeelt dat eventuele schade van Westenberg is ontstaan door een oordeel van het Haagse Hof in 2009. Toen werd geoordeeld dat Westenberg had gelogen over telefoneren met advocaten in de zogeheten Chipsholzaak.

Tip Nieuwe Revu

Van der Togt werkte 33 jaar bij de Haagse rechtbank. Zij was kroongetuige in een strafzaak die het OM drie jaar geleden voerde tegen Westenberg en Kalbfleisch wegens meineed. Zij zouden onder ede hebben gelogen over hun onderlinge vriendschappelijke betrekkingen.

Volgens Van der Togt zou Kalbfleisch – met wie ze twee jaar een verhouding had – eind jaren tachtig haar kamer in het Haagse paleis van justitie zijn binnengestormd. Hij wilde dat Westenberg een rechtszaak zou behandelen tussen zakenvrienden van hem, en vader en zoon Poot van projectontwikkelaar Chipshol. Van der Togt meende dat beide rechters iets wilden ritselen. Ze tipte het weekblad Nieuwe Revu hierover in een anonieme brief in 2007.

Sensatiebelust

De Amsterdamse rechtbank noemt het wel onrechtmatig dat Van der Togt een anonieme brief stuurde naar een journalist die “een als sensatiebelust aan te merken artikel had geschreven over Westenberg”. Het was beter geweest als de griffier zich met haar zorgen had gewend tot iemand binnen de Haagse rechtbank.

De anonieme brief is uiteindelijk een rol gaan spelen in een civiele zaak en de strafzaak tegen Westenberg. De oud-rechter heeft daardoor mogelijk “extra kosten van rechtsbijstand” moeten maken. Die kosten kan Westenberg mogelijk wel verhalen op Van der Togt.

Westenberg zei vanochtend nog de uitspraak te bestuderen vooraleer hij besluit tot die claim. De rechtbank heeft hem wel veroordeeld de proceskosten van Van der Togt (452 euro) te betalen.

    • Marcel Haenen