Schadeclaim ‘liegende’ rechter Hans Westenberg afgewezen

De Amsterdamse rechtbank heeft een eis tot schadevergoeding afgewezen van Hans Westenberg, voormalig vicepresident van de Haagse rechtbank. De oud-rechter eiste 125.000 euro van de Haagse ex-griffier Marlous van der Togt. Westenberg (70) zegt schade te hebben geleden doordat Van der Togt (69), in een strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen hem en zijn collega Kalbfleisch wegens meineed, als justitiële kroongetuige onwaarheid zou hebben gesproken. De rechtbank oordeelt dat eventuele schade van Westenberg is ontstaan door een oordeel van het Haagse hof in 2009. Dat oordeelde toen dat Westenberg had gelogen over telefoneren met advocaten in de zogeheten Chipsholzaak. (NRC)