Mooi/lelijk bordje

Herhaalde mededeling: een mooi/lelijk* oud bordje

*Doorhalen wat volgens u niet van toepassing is.

Doe vervolgens een mooi bod!

    • Jan Hoek