Initiatief voor minder bemoeienis in zorg

Initiatief zorgverleners om bemoeienis van managers, consultants en zorgverzekeraars in de zorg terug te dringen.

Foto ANP / Valerie Kuypers

Dertig zorgverleners, van medisch specialisten tot fysiotherapeuten, zijn een initiatief begonnen om de bemoeienis van managers, consultants en zorgverzekeraars in de zorg terug te dringen. Volgens hen doen die partijen de kwaliteit van de zorg geen goed. Ze vinden dat de patiënt en de zorgverlener samen moeten uitmaken wat kwaliteit inhoudt en hoe zij de kosten kunnen beheersen. Daarnaast willen de zorgverleners onder andere dat er een einde komt aan de ‘verspillende bureaucratie’. ‘Het systeem van nu is erg gericht op productie draaien en tijdschrijven’, aldus psychiater Cobie Groenendijk.

Het manifest ‘Zelf aan het roer’ werd woensdag gepresenteerd op het congres van de VvAA, een ledenorganisatie en dienstverlener in de gezondheidszorg met 117.000 leden. Donderdag wordt het verspreid onder alle zorgverleners in Nederland om zoveel mogelijk steun te verwerven. Daarnaast staat het online om zo ook handtekeningen van burgers te krijgen. Wanneer er genoeg handtekeningen verzameld zijn gaan de zorgverleners met het manifest naar minister Edith Schippers (Zorg, VVD).

Eerder overbodige formulieren afgeschaft

Het initiatief borduurt voort op een succesvolle actie van huisartsen vorig jaar. Hun manifest ‘Het roer moet om’ concentreerde zich vooral op de administratieve lastendruk voor huisartsen en werd door 8.000 van hen ondertekend. Sinds oktober zijn de huisartsen samen met zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties bezig verbeteringen door te voeren op het gebied van regeldruk, kwaliteitscontrole en de verhouding tussen verzekeraar en zorgverlener. Dit heeft onder andere geleid tot de afschaffing van een groot aantal overbodige formulieren. ‘We geven nu het stokje symbolisch door aan een volgende groep zorgprofessionals’, zegt Lucas Fraza, huisarts en initiatiefnemer van ‘Het roer moet om’.

Op het congres woensdag, waar 500 zorgverleners aanwezig waren, was niet iedereen het eens over de oplossing van de problemen in het zorgstelsel. Sommigen willen helemaal af van de zorgverzekeraars, anderen willen een verandering binnen het systeem. Maar over het probleem was men het wel eens: zorgverleners zien de bemoeienis van derden en de ‘overdreven regelzucht’ als een teken van wantrouwen van overheid en zorgverzekeraar.

Ook de ‘vijanden’ van de artsen en therapeuten waren op het congres aanwezig. André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland en Marian Kaljouw van de Nederlandse Zorgautoriteit bijvoorbeeld. Zij toonden begrip voor de klachten, maar in de oplossing - geef de zorgverlener volledige autonomie - konden ze niet meegaan. ‘Zorgverzekeraars hebben een taak namens de gemeenschap’, aldus Rouvoet. ‘Je moet bereid zijn verantwoording af te leggen over wat je doet’. Ook Marian Kaljouw wees op het belang van transparantie. Over hoe die transparantie anders vorm kan krijgen – met minder ‘regels en vinkjes’ – wilde ze wel meedenken.

    • Floor Rusman