Eieren tellen met een spiegeltje

None
Foto Wilson Ring/AP

Een bioloog maakt gebruik van een spiegeltje om het aantal eieren in een nest te tellen. Het nest is de woonstee van een geoorde aalscholver (phalacrocorax auritus), die leeft op eiland B van de Four Brothers Islands in Lake Champlain in de staat New York. Biologen zijn al jaren bezig het aantal vogels op de eilanden terug te brengen, door eieren kapot te maken. Die pogingen zijn nu een halt toegeroepen door een Amerikaanse federale rechter, wiens recente uitspraak geldt in vijfentwintig staten aan de oostkant van de Verenigde Staten. De vogel geniet bescherming sinds de Migratory Bird Act van 1972. Sindsdien is de vogelpopulatie geëxplodeerd en heeft de overheid geprobeerd de groei binnen de perken te houden. De groei van het aantal vogels en het tegengaan ervan zijn voortdurend onderwerp van discussie.