Vrouw voelt zich minder gezond dan man

Vrouwen ervaren hun gezondheid minder positief dan mannen. Van alle mannelijke Nederlanders vindt 82 procent de eigen gezondheid minstens „goed”, onder vrouwen is dit 78 procent. Dat meldt het CBS. 45-plussers waarderen hun gezondheid een stuk lager; 68 procent ervaart die als (zeer) goed, 90 procent van de 45-minners. In de twee hoogste inkomensklassen ervaren Nederlanders vaker (86 procent) een goede gezondheid dan in de twee laagste (73 procent). Vrouwen van niet-westerse afkomst melden het minst vaak een goede gezondheid (49 procent). In Europa voelt gemiddeld 67 procent van de 16-plussers zich gezond. De ervaren gezondheid is een goede voorspeller voor sterfte en wordt gemeten met de vraag: hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand? (NRC)