Overleggen? We willen gewoon wérken

Onderzoek De ‘open’ werkplek is een trend, maar willen we die wel?

Illustratie Tomas Schats

Het moderne kantoor is een ‘open’ kantoor: weg met die muren, lekker dicht bij je collega’s. Het liefst in één grote ruimte, met genoeg pingpongtafels en koffieautomaten om het uitwisselen van creatieve ideeën te stimuleren. Die open werkplek is erop gericht werknemers meer betrokken te maken, en zo de productiviteit te verhogen. Maar zitten we daar wel op te wachten?

Uit een onderzoek van adviesbureau Oxford Economics, waarvan de resultaten vorige week gepresenteerd werden, blijkt dat werknemers de mogelijkheid zich zonder onderbreking te kunnen focussen nog steeds de belangrijkste functie van een kantoor vinden. Veel belangrijker dan mogelijkheden tot overleg, of ‘simpele’ dingen zoals gratis lunch. Het onderzoek werd gedaan onder meer dan 1.200 medewerkers uit verschillende bedrijfstakken, functies en landen - van de Verenigde Staten tot aan Zweden en China.

‘Zorg dat niemand zich ergert’

Juist die goede focus leidt tot meer betrokkenheid, een hogere productiviteit en uiteindelijk tot betere cijfers, concluderen de onderzoekers. Een goed ontworpen kantoorruimte is daarom niet zozeer een ruimte waarin veel overleg mogelijk is, maar vooral een waarin werknemers zich goed kunnen concentreren.

„Geluid en afleiding hebben nog steeds de meeste invloed op mijn productiviteit”, zegt een van de deelnemers aan het onderzoek. „Een gebrek aan persoonlijke ruimtes kan het moeilijk maken je goed te concentreren en dingen voor elkaar te krijgen.”

Geen prioriteit

Geen uitzondering, aldus het rapport. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat een luidruchtige omgeving het werk negatief beïnvloedt. Slechts 39 procent van de werkgevers is er daarentegen van overtuigd dat dit een oorzaak is. Niet gek dus, stellen de onderzoekers, dat bij het ontwerp van kantoren privacy geen prioriteit is: vaak wordt pas in de laatste plaats aan rustige ruimtes gedacht - een ‘open’ werkplek tot gevolg.

Hun advies: ga in gesprek met werknemers en achterhaal wat iedereen prettig werken vindt. Zorg voor een kantoor dat zó ontworpen is, dat niemand elkaar in de weg zit. Want juist dát zorgt voor meer betrokkenheid, een hogere productiviteit, en betere cijfers.