Nog een beetje minder gas uit Groningen, zegt toezichthouder

Staatstoezicht op de Mijnen vindt dat de NAM te weinig rekening houdt met schade.

Het ziet ernaar uit dat de gaskraan in Groningen komend jaar opnieuw een stukje verder dicht gaat, van 27 miljard kuub naar 24 miljard kuub aardgas. Het Staatstoezicht op de Mijnen dringt hierop aan in een advies bij minister Kamp (Economische Zaken, VVD), bevestigen bronnen in Den Haag. Waarschijnlijk komende vrijdag beslist het kabinet over de Groningse gaswinning.

Zelf stelde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor het productieniveau te handhaven op 27 miljard kuub en de jaren erna meer flexibel te winnen. In het geval van een strenge winter denkt het mijnbouwbedrijf maximaal 33 miljard kuub veilig te kunnen oppompen uit de Groningse bodem, staat in het winningsplan.

Maar meer flexibel aardgas winnen vindt de toezichthouder onverstandig en niet in het belang van de veiligheid van de Groningers. Ingrepen in de gaswinning sinds 2014 hebben juist laten zien dat hoe minder gas er gewonnen wordt, hoe minder vaak de aarde beeft. Dat is belangrijk want door de gaswinning scheuren muren van huizen, raken gebouwen ontzet en lopen Groningers gevaar. Uit het advies: „De seismiciteit is na de ingrepen in de productie sterker afgenomen dan voorafgaand aan de maatregelen voorspeld was.”

De toezichthouder vindt ook dat gaswinningsbedrijf NAM, eigendom van Shell en Exxon Mobil, in het winningsplan te weinig rekening houdt met de schade die aan huizen ontstaat. „De NAM heeft de mate waarin schade acceptabel wordt gevonden overschat”, staat in het advies. Sinds de klap van 3,6 op de schaal van Richter bij Huizinge in 2012, de zwaarste beving tot nu toe, hebben Groningers 68.268 schades gemeld.

De toezichthouder waagt zich niet aan een uitspraak over het aantal onveilige panden dat verstevigd moet worden. Terwijl de NAM schat dat er nog slechts 1.000 gebouwen moeten worden versterkt, laat de toezichthouder die getallen over aan de Nationaal Coördinator Groningen. Die laat nu rondom Loppersum 1.450 woningen grondig inspecteren. Pas volgend jaar is duidelijk hoeveel daarvan versterkt moeten worden.

Minister Kamp was dinsdagavond in Groningen om burgemeesters en maatschappelijke organisaties achter gesloten deuren bij te praten over het gasbesluit. Vrijdag hoopt de ministerraad een knoop door te hakken. De Kamer dringt al langere tijd aan op zo min mogelijk gaswinning in Groningen, liefst richting de 20 miljard kuub per jaar. Of zelfs nog minder.

    • Wubby Luyendijk