Meer vliegen en tochde planeet redden

Wereldwijd verwacht de luchtvaart de komende decennia een enorme groei. Dat kan alleen door schade aan het milieu te beperken. Hoe doen ze dat?

Het doet denken aan Star Wars, maar het komt van de dalai lama. Luchtvaart is een ‘force for good’, was de vaak terugkerende boodschap op een bijeenkomst van bestuurders van luchtvaartmaatschappijen, begin deze maand in Dublin.

Graag benadrukten de sprekers hoe goed hun industrie is voor de wereld. Luchtvaart verbindt mensen, zorgt voor banen, vervoert goederen, en schiet te hulp bij rampen. En de bestuurders beloofden om nog meer te gaan doen tegen de smokkel van wilde dieren.

Luchtvaart heeft ook een slechte kant. Ook die kwam aan bod in Dublin. CO2-vervuiling is het grootste thema voor de sector de komende decennia, zei de baas van de Australische maatschappij Qantas. Beperken van milieuschade is onze licence to grow, zei Tony Tyler, de vertrekkende baas van brancheorganisatie IATA. Juist omdat luchtvaart, net als scheepvaart, buiten het klimaatakkoord van Parijs bleef, ligt de verantwoordelijkheid nu bij de sector zelf.

Luchtvaart is verantwoordelijk voor 2 tot 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide, de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Alle prognoses wijzen op enorme groei: de verwachting is een verdubbeling in omvang in de komende twintig jaar, vooral dankzij de groei van Chinese en Indiase middenklasse. In 2015 telde de mondiale luchtvaart 3,5 miljard passagiers, de prognose voor 2034 is 7 miljard. Vliegtuigbouwers Boeing en Airbus gaan uit van circa 45.000 vliegtuigen in 2034, nu zijn dat er ruim 26.000.

Maatschappijen, vliegvelden, vliegtuigbouwers en beleidsmakers realiseren zich: zonder maatregelen is groei onmogelijk. Zonder resultaat dreigt overheidsingrijpen. In 2009 legden ze drie doelen vast: jaarlijks 1,5 procent brandstofbesparing tot 2020, CO2-neutrale groei vanaf 2020 en halveren van de omvang van CO2emissie uit 2005 in 2050.

Er gebeurt veel, maar of alle maatregelen volstaan om de groei te compenseren is twijfelachtig. De groei is te sterk, de maatregelen zijn te beperkt. De klimaatacties van de luchtvaart vallen onder vier noemers.