Het feest vergeet mij

Ellen Deckwitz kiest elke woensdag een gedicht bij de stemming van de dag.

veel lichter is vergeven leegte dan

het rijkgevulde krentenbrood de krantenkop

van mijn bezwaren

ik ben achttien jaar en niet in staat tot zoveel moois

met de Russische resten van mijn eenvoud

begeef ik me in het publiek en zie al snel

mijn bondgenoten hier zijn vrienden van het kerkhof

ik dacht een feest dat mij vergeet zal mijn verwijten niet begrijpen

voor ik een overhaaste stap zet moet ik

uitgaan met een rel

de wat? Hand op de baard, begrepen

de wat? De lezer als oase

gemene vlees in nieuwe hazennamen

ik draag u op handen, uw verhalen

doen mij denken aan mijn jeugd.