Daling aantal volwassen verdachten sterktst in tien jaar

Bekijk hoeveel mensen in jouw gemeente van een misdrijf verdacht werden.

Foto ANP / Koen van Weel

Het aantal geregistreerde volwassen verdachten heeft in 2015 de sterkste daling doorgemaakt in tien jaar. Ook het aantal minderjarige verdachten, dat in de afgelopen acht jaar meer dan gehalveerd is, is opnieuw afgenomen. Voor het eerst sinds 2007 was die daling echter lager dan die bij 18-plussers, blijkt uit cijfers van het CBS.

De politie registreerde vorig jaar 107 meerderjarige verdachten van misdrijven op elke 10.000 volwassen inwoners van Nederland. Ook het aantal minderjarige verdachten per 10.000 minderjarigen daalde. Op iedere 10.000 minderjarigen registreerde de politie 178 jonge verdachten. In totaal registreerde de politie 174.000 meerderjarige en 22.500 minderjarige verdachten.

Moeilijk te verklaren

Al jaren dalen de criminaliteitscijfers in West-Europa. Folkert Jensma, justitiecommentator van NRC, voorspelde op basis van de mooiweerberichten van justitie in 2011 al dat in 2030 alle strafbare feiten op moeten zijn. Maar of de lagere cijfers daadwerkelijk betekenen dat er minder misdaad is, is nog maar de vraag. Het lagere aantal verdachten kan ook betekenen dat er minder goed werk wordt geleverd door de politie.

Onder criminologen zijn twee verklaringen favoriet, aldus Jensma:

“De eerste is de vergrijzing. Minder jongeren betekent minder criminaliteit. De andere verklaring is digitalisering. Veel criminaliteit verplaatst zich naar het net. Daarop is de overheid nog minder goed aangesloten, geven ze zelf ook toe.”

Mogelijk speelt ook de aangiftebereidheid een rol. Een te laag oplossingspercentage zou er toe kunnen leiden dat slachtoffers zich minder snel melden bij de politie. Wel is het zo dat uit slachtofferenquêtes, waarbij een representatieve groep uit de algemene bevolking wordt gevraagd of ze slachtoffer geworden zijn van een misdrijf, eveneens blijkt dat het aantal misdaden afneemt.

Bekijk hier hoeveel verdachten er zijn geregistreerd per gemeente: