Het Fotografiemuseum Amsterdam trekt 70.000 buitenlandse bezoekers per jaar (op een totaal van ruim 200.000).

68 (65)

FOAM

Museum

foam

Het Fotografiemuseum Amsterdam trekt 70.000 buitenlandse bezoekers per jaar (op een totaal van ruim 200.000). Daarnaast ontplooit het ook tal van andere activiteiten die tot ver over de landsgrenzen weerklank vinden. Zoals het Engelstalige Foam Magazine, de jaarlijkse fotobeurs Unseen en reizende tentoonstellingen (vorig jaar onder meer in New York en Shanghai).