89.000 euro voor vergaderingen

Kledingtips, reiskosten naar Curaçao, badeendjes en communicatie-advies. De ondernemingsraad van de politie declareerde er op los.

De voorzitter en vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie, Frank Giltay en Bert Siemeling, vinden het zelf ook veel geld. „Een aanzienlijk bedrag”, noemen ze de 1.269.460,75 euro die hun medezeggenschapsorgaan in 2015 heeft uitgegeven aan het inhuren van externe deskundigen en vergaderkosten. De dagelijkse bestuurders van de COR schrijven dit op 21 mei in een ‘vertrouwelijke’ brief aan de 35 leden van de COR. Ze melden dat het totale budget van 1,6 miljoen met 236.067 euro is overschreden.

De hoge uitgaven moeten volgens de ondernemingsraadbestuurders gezien worden in het licht van de niet geringe doelen die de eerste Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie zichzelf heeft gesteld. „Er lag en ligt een ambitie om medezeggenschap ‘nieuwe stijl’ uit te vinden”, schrijven ze. De COR wil een „belangrijke speler zijn met betrekking tot het goed functioneren” van de politie. Het inspraakorgaan kan volgens Giltay en Siemeling „worden beschouwd als een eigen bedrijf dat professioneel bestuurd dient te worden en professioneel en adequaat dient te worden ondersteund”.

De brieven van de twee bestuurders volgden nadat sommige leden van de COR zich ongerust hadden getoond over wat ze zien als geldverspilling door het eigen dagelijks bestuur. Leden wilden opheldering over „de financiële handel en wandel van de COR”. Er zijn vooral vragen, aldus Giltay in een vertrouwelijk schrijven, over „het morele kompas” van met name de voorzitter.

Er is bijvoorbeeld onbegrip dat Giltay vorig jaar in het luxe Amstelhotel een feestje liet organiseren om leden van een COR-commissie „in het zonnetje te zetten”. Ook viel het slecht dat – in een periode dat agenten demonstreerden voor meer loon – het bestuur van de COR een party organiseerde op de SS Rotterdam.

Ook de op 1 maart aangetreden nieuwe korpschef Erik Akerboom is geschrokken toen hij werd geïnformeerd over de uitgaven van de COR. In een tijd waarin de al jaren reorganiserende politie kampt met miljoenentekorten is het moeilijk uit te leggen dat het medezeggenschapsorgaan in 2015 89.000 euro besteedde aan vergaderen in restaurant Boathouse in Almere („met uniek uitzicht over de Noorderplassen”). Giltay trok ook een „imago-coach” aan die hem en zijn vervanger Siemeling van gepaste kleding voorzag op kosten van de politie (8.250 euro). Ook werden duizenden euro’s betaald aan zaken als badeendjes, badlakens, kerststukjes, wijnpakketten en luxe paraplu’s voor COR-leden.

Akerboom heeft de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten opdracht gegeven onderzoek te doen naar de besteding van het budget dat door zijn voorganger Gerard Bouman aan de COR is verstrekt. COR-voorzitter Giltay had aanvankelijk voor de duur van dat onderzoek zijn functie neergelegd. Dinsdag liet hij weten vanwege schadelijke publiciteit definitief op te stappen.

In een vertrouwelijk overzicht van het dagelijks bestuur staat dat Giltay, Siemeling en een adviseur vorig jaar 17.500 euro opmaakten aan een reis naar Curaçao. Klein bier vergeleken met de bedragen die betaald werden aan adviesbureaus als Andersson Elffers Felix in Utrecht (185.000 euro) en Transcoop in Leusden (171.000 euro). Zij adviseerden over „het bestuurlijk proces binnen de COR” en „beleidsthema’s”.

Ruim de helft van het budget werd besteed aan projecten van een beweging die door de COR is opgericht en die luistert naar de naam De Hark Voorbij (DHV). „Een fris geluid binnen de politie”, aldus de site. DHV organiseert workshops, bijeenkomsten en „trektochten” met als doel „de professional binnen de politie meer ruimte te geven”. Er wordt veel geld uitgegeven aan communicatieadviseurs.

„Het gedachtengoed van DHV vraagt om een andere communicatietaal. Het is een taal apart”, staat in de stukken. Wessel de Valk van The Cloud Company kreeg in 2015 115.000 voor „ondersteuning” van de communicatie. Wat dat behelsde, wil hij niet zeggen. Voor 40.000 euro maakte Bauke ter Braak een boek met interviews met betrokkenen over de totstandkoming van de COR. „In kleine kring” is een gedrukte oplage van het werk verspreid. Op de COR-site is de digitale editie te lezen.

Het onderzoek naar de uitgaven van de COR dreigt ook nogal pijnlijk uit te pakken voor de vorige korpschef Gerard Bouman die nu voor een jaarsalaris van 185.000 euro adviseur is van de politie. In overleg met de korpschef kregen de COR-leden een speciale toelage die nog extra werd verhoogd voor de zeven leden van het dagelijks bestuur. Giltay keerde zich vorig jaar sterk tegen het vertrek van Bouman. „Deze korpschef bood ons als medezeggenschap de ruimte om ‘vakmanschap’ op de kaart te zetten”, schrijft Giltay op de Facebookpagina van de COR in januari toen Bouman definitief vertrok. „We zijn maatjes geworden”, aldus Giltay.

Vlak voor zijn vertrek werd Giltay door Bouman persoonlijk bevorderd van schaal 10 naar 11. Binnen de top van de politie bestaat nu het bange vermoeden dat de oude korpschef de haperende reorganisatie heeft willen versoepelen door de instemming van het belangrijkste medezeggenschapsorgaan te ‘kopen’.