Blok: genoeg middelen voor bouw van 250.000 huurhuizen

Nederlandse woningcorporaties hebben de komende jaren de financiële ruimte om 37 miljard euro te investeren in nieuwe sociale woningbouw. Dat zou in de praktijk zo’n 250.000 nieuwe huurwoningen kunnen opleveren. Dat blijkt uit berekeningen van het financieel adviesbureau Ortec Finance, in opdracht van minister Blok (Wonen, VVD). De financiële ruimte is bepaald op basis van de eigen prognoses van de corporaties over de periode 2016-2020. Op basis daarvan is er, naast de 37 miljard euro, ruimte voor investeringen in woningverbetering (28,3 miljard euro) en huurmatiging (1,1 miljard euro). (NRC)