Nederlandse wateren vormen broedplaats voor de ooit zeldzame gladde haai

De Nederlandse Noordzee is een broedkamer voor gevlekte gladde haaien. In de Oosterschelde en Zeeuwse Voordelta hebben sportvissers de afgelopen jaren pasgeboren haaienpups en een drachtige haai opgevist. Onderzoekers van onder andere Sportvisserij Nederland en onderzoeksinstituut IMARES beschreven die vangsten eind vorige maand in Journal of Fish Biology. Het is voor het eerst dat is vastgesteld dat een haai zich in Nederlandse wateren voortplant.

Het onderzoek is het resultaat van Sharkatag, een programma waarbij sportvissers onder begeleiding de zee op gaan en op haaien vissen. Ze merken de rugvin van de gevangen haaien met een oormerktang voor schapen en zetten de dieren daarna terug. Vissers die gemerkte haaien vangen kunnen het merknummer doorgeven op een website.

Van 2011 tot 2014 vingen en merkten sportvissers in totaal 2.612 haaien en roggen. Meer dan 92 procent daarvan waren gevlekte gladde haaien (Mustelus asterias). De gevlekte gladde haai heeft stompe tanden en jaagt in ondiep water op krabben en kreeft. Ooit stond deze haai als zeldzaam te boek, maar de laatste jaren lijkt hun aantal toe te nemen. De onderzoekers opperen dat nu de Noordzee opwarmt, de haai zich er meer thuisvoelt.