Ongelijke behandeling van EU-burgers mag soms

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit bedrijf en bestuur waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: kinderbijslag.

In geen land is het debat over vermeende Europese bemoeizucht zo fel als in het Verenigd Koninkrijk. Maar zie, als puntje bij paaltje komt en de hoogste Europese rechter er zijn zegje over heeft gedaan, dan kan het met die vermaledijde Brusselse regeldrift alleszins meevallen.

Talloos waren de klachten die na de oostwaartse uitbreiding van de Europese Unie bij de Europese Commissie binnenkwamen over voorwaarden die de Britse autoriteiten verbinden aan het verstrekken van twee toeslagen – kinderbijslag en belastingkrediet voor kinderen (child tax credit) aan niet-Britse EU-burgers: zonder verblijfsrecht in het Verenigd Koninkrijk komen zij niet voor beide sociale uitkeringen in aanmerking.

Schande, vond de Europese Commissie, die bijna acht jaar heeft geprobeerd Londen ervan te overtuigen dat deze bejegening van EU-burgers niet door de beugel kon en volgens de Europese spelregels over het vrije verkeer van personen en over de sociale regelingen neerkwam op ongeoorloofde discriminatie. Hun ruzie belandde uiteindelijk bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat besliste vorige week in het voordeel van de Britse regering.

Het Hof oordeelt dat het bij de verstrekking van het type sociale uitkeringen waar het in deze zaak om draait, niet in strijd is met de geldende Europese regels als het gastland ook kijkt naar de verblijfsstatus van de aanvrager. Dat leidt dan weliswaar onvermijdelijk tot ongelijke behandeling van Britse onderdanen en niet-Britse EU-burgers en dus tot „indirecte discriminatie” op grond van nationaliteit, maar die weegt volgens het Hof minder zwaar dan de noodzaak om de staatsuitgaven van het gastland te beschermen tegen aanvragen voor kindertoeslagen door personen uit andere lidstaten, in het bijzonder als zij economisch niet-actief zijn. Deze uitspraak betekent dat ook andere EU-landen kindertoeslagen aan derdelanders langs deze maatstaf mogen leggen.