Nederlander spaart deel vakantiegeld

Van de Nederlanders die vakantiegeld ontvangen, gebruikt 43 procent dat echt voor vakantie – net als vorig jaar. Verder zegt 39 procent er ook van te sparen. Dit blijkt uit de jaarlijkse Vakantiegeld-enquête van budgetinstituut Nibud. Een jaar eerder gaf nog 36 procent aan vakantiegeld ‘voor gebruik op de lange termijn’ opzij te zetten. In 2012 zei 50 procent van de geënquêteerden het vakantiegeld uit te geven aan een reis en spaarde 24 procent ervan. Volgens het Nibud gebruiken inkomens onder modfaal vakantiegeld vaker voor huishoudelijke uitgaven, aflossen van schulden of betalingsachterstanden. Lagere inkomens gaan wel vaker op vakantie dan in 2015. Van de huishoudens die netto minder dan 1.500 euro per maand verdienen, gaat dit jaar 52 procent op vakantie, waar dat vorig jaar 32 procent was. (ANP)