Al na één gratis maaltijd schrijven artsen medicijn vaker voor

Artsen die eten op kosten van een farmaceut schrijven medicijnen van die firma 20 tot 120 procent vaker voor. Het is gemeten bij Amerikaanse artsen. Eén etentje is al genoeg. Een sterrenrestaurant is helemaal niet nodig: de gemiddeld maaltijdprijs lag net onder de 20 dollar. De spreekwoordelijke spiegeltjes en kraaltjes volstaan dus.

In de Verenigde Staten is, net als tegenwoordig in Nederland, openbaar hoeveel sponsorgeld de farmaceutische industrie aan artsen en ziekenhuizen betaalt. Het Nederlandse Transparantieregister meldde eerder dit jaar dat in 2015 de farmaceutische industrie in Nederland 52 miljoen euro rondstrooide. In de VS was het 9,9 miljard dollar vanaf augustus 2013 tot eind 2014.

In de VS is daarnaast bekend wat artsen voorschrijven aan patiënten die verzekerd zijn bij Medicare, de sociale ziektekostenverzekering voor oudere en gehandicapte Amerikanen. Door combinatie van beide gegevensbestanden zag Colette DeJong van de University of California in San Francisco hoe artsen sommige cholesterol- en bloeddrukverlagers en een medicijn tegen depressie vaker voorschreven naarmate ze vaker op kosten van de producerende industrie aten. Die etentjes sluiten vaak een voorlichtingscongresje over de ziekte en het medicijn af. De publicatie verscheen maandag in JAMA Internal Medicine.

Het is de derde keer dat is aangetoond dat mee-etende artsen vaker de producten van de betalende firma voorschrijven, schrijft een commentator van JAMA Internal Medicine. Maar zowel commentator als onderzoekers benadrukken dat nog niet is vastgesteld dat zo’n etentje het voorschrijven stimuleert. Het kan zijn „dat artsen ervoor kiezen om voorlichting bij te wonen over medicijnen die ze al preferen”, aldus het commentaar. Waarin even later staat: „Giften, zoals maaltijden, kunnen dan wettelijk zijn toegestaan, maar waarom zouden artsen die verwachten of accepteren?”

Het antwoord staat er ook: Die farmaceutische industrieën „geloven dat die miljarden dollars investeringen een goede opbrengst hebben.”