Kamerlid maakt school

Uit de wandelgangen

Een democratisch novum in de Tweede Kamer. Twee middelbare scholieren schuiven aan bij wetgevingsoverleg met het kabinet.

Geen stemrecht, wel aan tafel

Twee bijzondere gasten woensdag bij een Kamerdebat met minister Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Dekker (VVD). Twee middelbare scholieren schuiven aan tafel bij de Kamercommissie Onderwijs om kritiek te spuien op de jaarrekening van dit departement. Een democratisch novum. Externe critici op de politiek zijn er voldoende, maar zó dicht op het politieke toneel is niet eerder vertoond. De twee scholieren mogen nog niet eens stemmen.

Boekhoudmethode rukt op

Het komt allemaal door Pieter Duisenberg. Dit Kamerlid voor de VVD bedacht in 2013 een werkwijze om begroting en jaarrekening van departementen beter te kunnen volgen. De ‘methode-Duisenberg’ rukt op, zowel binnen als buiten het parlement. Naast Duisenbergs eigen commissie Onderwijs werken inmiddels vier andere Kamercommissies met zogeheten ‘rapporteurs’ die zo neutraal mogelijk in kaart brengen welke doelstellingen een minister wel of niet gehaald heeft. Ook verschillende gemeenten hebben belangstelling voor deze gestructureerde boekhoudcontrole, waaronder Amsterdam en Zeist.

Thuiswedstrijd voor Dekker

Het scholierenproject komt ook uit Duisenbergs koker. Hij gaf twee middelbare schoolklassen de opdracht om de jaarrekening van Onderwijs met zijn methode te doorgronden. Een geschikte manier, zegt Duisenberg, om jongeren dichter bij de politiek te brengen. „Ik hoorde één scholier zelfs zeggen dat hij politiek leuk begint te vinden.” Staatssecretaris Dekker, die onder meer over het project Zomerscholen aan de tand zal worden gevoeld, heeft een klein psychologisch voordeel. Eén van de twee deelnemers komt van zijn eigen oude school: het Oranje Nassau College uit Zoetermeer.

    • Philip de Witt Wijnen