Dit plastic kan ook weer aardolie worden

Van gebruikt plastic worden nu vooral bermpaaltjes gemaakt. Maar met een nieuw procedé kan er ook weer brandstof van worden gemaakt.

None
Foto Getty Images

Van aardolie worden plastics gemaakt, maar omgekeerd kan ook. Chinese en Amerikaanse chemici hebben nu een methode ontwikkeld om één van de meest geproduceerde plastics, polyethyleen, volledig af te breken tot benzine, diesel en was. Ze publiceerden hun onderzoek vrijdag in het tijdschrift Science Advances.

„Dit is zeer interessant. En ook zeer relevant voor de manier waarop wij met plastics omgaan”, zegt Bert Klein Gebbink, hoogleraar Organische chemie en katalyse aan de Universiteit Utrecht, die zelf niet bij het onderzoek betrokken is. Volgens hem brengt dit onderzoek de zogeheten chemische recycling van plastics een stap dichterbij.

Naast al hun nuttige eigenschappen, worden plastics ook steeds meer als een probleem gezien. Van de enorme hoeveelheid die wereldwijd jaarlijks wordt geproduceerd (inmiddels circa 300 miljoen ton per jaar), komt een aanzienlijk deel in het milieu en in de oceanen terecht. De afgelopen tien jaar is inzameling en recycling sterk verbeterd. In Nederland wordt inmiddels bijna alle geproduceerde plastic ingezameld. Zestig procent wordt verbrand. De rest wordt versnipperd en verwerkt tot bijvoorbeeld bermpaaltjes en bloempotten.

Chemische recycling – waarbij plastics worden afgebroken tot herbruikbare basisstoffen – vindt nog amper plaats. Er bestaan wel technieken voor, maar die vergen hoge temperaturen (tot boven de 400 graden Celsius) en veel energie.

De methode die de Chinese en Amerikaanse chemici ontwikkelden, wordt bij veel lagere temperaturen toegepast: rond de 175 graden Celsius. Ze gebruiken twee katalysatoren. Een katalysator is een stof die een chemische reactie versnelt en daarbij zelf niet wordt verbruikt. De onderzoekers testten hun methode eerst op polyethyleen korrels, en daarna op eindproducten zoals flessen, verpakkingsfolie en tasjes. Die werden volledig afgebroken, tot brandstof en was.

De onderzoekers hebben nog niet geprobeerd om op die brandstof een auto te laten rijden, laat Zheng Huang via e-mail weten. Hij is een van de auteurs van het artikel, en werkt bij het Shanghai Instituut voor Organische Chemie. „Daarvoor is het nog te vroeg”, schrijft hij.

Ondanks dat noemt de Utrechtse hoogleraar Klein Gebbink de nieuwe technologie dus bij voorbaat bijzonder. „Het afbreken van plastics in kleine herbruikbare componenten wordt al langer nagestreefd, maar naar mijn weten met weinig succes.”

Nadeel is nog wel dat de methode alleen polyethyleen afbreekt. Terwijl de plastic afvalstroom meestal een mix bevat, waarin ook polypropyleen en polystyreen producten zitten. Klein Gebbink: „Met name het afbreken van polypropyleen lijkt mij met de huidige katalytische technologie een moeilijke zaak.” Huang erkent dat. „Ons systeem kan polypropyleen of polystyreen niet afbreken. Dat hebben we getest.” En hij vermoedt dat het ook niet geschikt is voor de afbraak van poly-urethaan.

Toch heeft een aantal bedrijven al belangstelling getoond voor de technologie, schrijft Huang. Het instituut waar hij werkt heeft er inmiddels patent op aangevraagd. Wat een ton diesel of was kost via deze nieuwe methode, weet hij niet. „We willen eerst onze katalysatoren verder verbeteren, en het proces opschalen.”

    • Marcel aan de Brugh