Midden in de herrie broeden de koolmezen gewoon door

None
Foto iStock

Stel dat er in je huis permanent gebrom klinkt, bijna even luid als de stofzuiger. Mensen verhuizen voor minder. Maar koolmezen die moeten broeden temidden van zulk lawaai, leggen er geen ei minder om.

Dat was de onverwachte uitkomst van veldwerk dat bioloog Wouter Halfwerk uitvoerde in het Dwingelderveld in Drenthe. De publicatie van Halfwerk en twee collega’s stond vorige week in Behavioral Ecology.

Verkeersherrie hindert die vogeltjes, zag de bioloog in andere veldstudies. Hij ontdekte ook dat koolmezen die op de Veluwe vlakbij de A12 broeden, minder jongen grootbrengen. Meer verkeersherrie: minder jongen.

Dus wat gebeurt er als in een nestkast van koolmezen een luidsprekertje ligt dat tijdens de broedtijd wekenlang herrie maakt? De koolmezen weigerden zich te voegen naar de theorie. Ze legden evenveel eieren als hun soortgenoten, er kwamen gezonde jongen uit – alles was prima. „Ik ga uitzoeken hoe het zit.” Mogelijk hebben de koolmezen niet tijdens het broeden last van de herrie, maar tijdens het voedsel zoeken. „Misschien leidt het geluid af.”

De veldstudie in Drenthe leverde overigens meer gegevens op die niet strookten met de theorie. In een tweede experiment mochten pimpelmezen en koolmezen kiezen tussen rustige nestkasten en herriekasten. De koolmezen kozen liefst voor rustig – maar pimpelmezen prefereerden de nestkasten met ingebouwd lawaai.

Halfwerk houdt het erop dat de pimpelmezen simpelweg aan de verliezende hand waren bij het nestkasten kiezen. Een vervolgstudie naar eventuele lawaailiefde van pimpelmezen staat voorlopig niet op het programma.