Beetje dik als jongere geeft al hartrisico

Jongeren met overgewicht hebben later in hun leven meer risico op hartproblemen. In een nieuwe langjarige Zweedse studie blijkt dit risico vanaf BMI 20 toe te nemen met 16 procent voor ieder extra BMI-punt daarboven (European Heart Journal, 17 juni). Dat is opvallend, want een BMI tussen de 18,5 en 25 geldt als gezond.

Het onderzoek nam als basis de gegevens van 1,6 miljoen rekruten, jongens die tussen 1968 en 2005 op hun achttiende voor militaire dienst werden gekeurd. De onderzoekers bekeken hoe het met hun gezondheid ging 5 tot 42 jaar na het meetmoment (gemiddeld 23 jaar). Van alle deelnemers belandden 5.492 mannen gedurende de duur van de studie in het ziekenhuis met hartfalen. De gemiddelde leeftijd waarop deze diagnose werd gesteld was bijna 47. Bij bijna de helft hield dit verband met kransslagaderproblemen, suikerziekte of te hoge bloeddruk.

Gegroepeerd naar BMI op 18-jarige leeftijd en rekening houdend met andere invloeden (zoals opleidingsniveau van de ouders) bleek dat een BMI van 20 tot 22,5 al een extra risico op hartfalen toevoegde van 22 procent. Bij een BMI tussen de 22,5 en 25 verdubbelde het risico.

De uitkomsten wijzen er volgens de onderzoekers op dat preventieve maatregelen eerder in het leven genomen moeten worden. Jongeren krijgen nu vaak alleen te horen dat roken en drinken slecht is voor hun gezondheid. Maar op gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging wordt veel minder gelet, zeker als zij volgens de geldende BMI-normen geen overgewicht hebben. Over het verband tussen BMI en hartziekterisico bij jongere vrouwen ontbreken de gegevens.