Veel meer alleen wonende oudere vrouwen in 2050

Het aantal huishoudens in Nederland met alleenwonende 65-plussers zal in de toekomst sterk stijgen. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek. Vooral het aantal huishoudens met alleenwonende oudere vrouwen neemt toe, van 655.000 in 2015 naar 1,2 miljoen in 2050. Waar in 2015 nog vier op de tien vrouwen in die leeftijdscategorie alleenwonend waren, zijn dat er in 2050 naar verwachting vijf op de tien. Die toename is bij het aantal huishoudens van mannen van 65-plus minder: van 260.000 naar 650.000. Dat vooral het aantal alleenwonende ouderen toeneemt, is een gevolg van de vergrijzing, schrijft het CBS. Het totaal aantal huishoudens in 2050 bedraagt 8,6 miljoen, tegenover 7,7 miljoen nu. (NRC)