ROC Leiden doet ’t beter

Onderwijs ROC Leiden kwam vorig jaar in grote problemen. Bestuursvoorzitter Winter probeert het tij te keren.

Het was een zwaar jaar, maar het gaat beter met ROC Leiden. Stukken beter, zegt Ricardo Winter. Sinds vorig jaar zomer is hij collegevoorzitter van de mbo-instelling die failliet dreigde te gaan. Onderwijs stak er 40 miljoen extra in om te voorkomen dat 9.000 leerlingen en 700 docenten op straat zouden komen te staan.

De bouw van twee gigantische panden bracht het roc in de problemen. Een ervan staat pal naast station Leiden Centraal.

Op de zesde verdieping zit Winter in een kantoortje. Hier sprak hij een half jaar geleden ook met journalisten. Toen nog woest; de onderwijsinspectie had een vernietigend rapport geschreven over het verbeterplan van de school, dat ontoereikend zou zijn. Nu zit hij er opgewekt bij. Deze week hebben de inspecteurs opnieuw rapport opgemaakt. „Ze zijn positief gestemd, we hebben grote stappen gezet.”

Van de 141 opleidingen vorig najaar heeft ROC Leiden er nu 103 over. Zes daarvan waren nog zwaar onder de maat. Heeft de inspectie ze nu goedgekeurd?

De nieuwbouw van twee grote panden bracht ROC Leiden in financiële problemen.Foto David van Dam

„Bijna. Alles is nu voldoende, behalve ‘kwaliteitsborging’. Daarvan zegt de inspectie dat we het goed doen, maar dat het nog te kort dag is om een voldoende te krijgen. De inspecteurs komen in september weer en dan hopen we op groen licht.”

Wat heeft u gedaan om de onderwijskwaliteit te verbeteren?

„Verschillende dingen. Zo heeft een onderwijsbureau de zes zwakke opleidingen onder de loep genomen. De experts ervan zoomden meedogenloos in op dingen die niet goed waren. Zo vulden sommige docenten met potlood examenresultaten in; om iedere verdenking van manipulatie tegen te gaan, moet je dat gewoon met pen doen. Bovendien zijn de managers opnieuw opgeleid, zijn er studiewijzers, kerntaken, duidelijke doelen, formats voor lesvoorbereiding en ga zo maar door.

„Ook mooi: we laten leerlingen de lessen beoordelen, of ze vinden dat ze genoeg hebben geleerd. De docent krijgt direct feedback en bespreekt met de manager hoe het beter kan. Dat is voor docenten niet vrijblijvend. De inspectie was hier ook zeer over te spreken. Er zijn nog maar weinig scholen die het zo aanpakken.”

Kost dat niet veel geld, het inhuren van zo’n onderwijsbureau?

„Het kost geen miljoenen. We zijn nu 2 ton kwijt. Dat bedrag zal nog oplopen, want het bureau blijft nog even. Maar we hebben met het ministerie afgesproken dat we een deel van de financiële injectie kunnen gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs mee te verbeteren.”

Er zijn ook tegenslagen geweest afgelopen jaar.

„Ja, het leerlingenaantal is drastisch teruggelopen. We zijn vorig studiejaar zo’n 1.800 studenten kwijtgeraakt. Dit jaar hebben er nog eens ongeveer 600 verloren. De school is natuurlijk zeer negatief in het nieuws geweest. Dat heeft effect; leerlingen vertrokken tijdens hun studie naar andere mbo-opleidingen in de buurt en minder studenten meldden zich aan. Daardoor hadden we te veel docenten en moesten tweehonderd medewerkers vertrekken, 30 procent van het totaal. Dat is moeilijk. We zijn inmiddels bezig met de uitvoering van een sociaal plan.

„Met de aanmeldingen voor komend schooljaar lijkt het goed te gaan. Maar het blijft spannend. Zeker gezien de aanhoudende negatieve publiciteit, voornamelijk van regionale media. Die brengen in mijn ogen ongenuanceerde verhalen. Dat is pijnlijk voor alle mensen die hier zo hard werken. Maar het is ook niet terecht, de school is goed bezig, dat blijkt wel uit de inspectierapporten. Maar het is ook lastig, want je wilt de negatieve beeldvorming draaien. Het is belangrijk voor de toekomst van de school om uit die negatieve spiraal te komen. Maar dat is niet makkelijk.”

Gaat ROC Leiden het redden?

„Ja, absoluut. We zijn druk met de samenwerking met het ID College. De twee mbo-instellingen worden één geheel in 2018. Wellicht verdwijnt dan de naam ROC Leiden. Maar weg zijn we niet.”

    • Juliette Vasterman