Dijksma staakt streven naar snelle treinverbindingen Eindhoven-Duitsland

Een snelle intercityverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf via Venlo komt er voorlopig niet. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) stelt, na overleg met de provincies Limburg en Noord-Brabant, besluitvorming uit. Dat geldt ook voor plannen voor een intercityverbinding van Eindhoven via Heerlen naar Aken en Keulen.

Dijksma gaat wel het spoor tussen Heerlen en de Duitse grens verdubbelen, wat noodzakelijk is voor de snelle verbinding tussen Heerlen en Aken. Met die spoorverdubbeling is een investering gemoeid van 58 miljoen euro. Limburg en het ministerie nemen die kosten voor hun rekening, zo bevestigt een woordvoerder van Dijksma.

De provincies en de gemeenten Eindhoven en Heerlen lobbyen al tien jaar voor directe intercityverbindingen met Düsseldorf en Keulen. Eind vorig jaar vroeg de Tweede Kamer Dijksma de intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken mgelijk te maken. Maar uit het in maart gepresenteerde Bundesverkehrswegeplan, de meerjarenplanning voor weg-, water- en spoorprojecten, blijkt dat dat het Duitse spoor daar tot zeker 2030 niet op wordt voorbereid.

Volgende week is er een Europese Transportraad in Rotterdam waar de Europese ministers van transport spreken over grensoverschrijdend treinverkeer.

    • Jos Verlaan