Geen snelle treinen van Eindhoven naar Duitsland

Een snelle treinverbinding met Duitsland krijgt Brabant voorlopig niet. De Duitsers hebben andere prioriteiten.

Brabant wil snelle treinen naar Duitsland
Brabant wil snelle treinen naar Duitsland

Een snelle intercityverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf via Venlo komt er voorlopig niet. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) stelt definitieve besluitvorming uit, na overleg met de provincies Limburg en Noord-Brabant. Dat geldt ook voor plannen voor een intercityverbinding van Eindhoven via Heerlen naar Aken en Keulen.

Dijksma gaat wel het spoor tussen Heerlen en de Duitse grens verdubbelen, wat noodzakelijk is voor de snelle verbinding tussen Heerlen en Aken. Met die spoorverdubbeling is een investering gemoeid van 58 miljoen euro. Limburg en het ministerie nemen die kosten voor hun rekening, zo bevestigt een woordvoerder van Dijksma.

De provincies en de gemeenten Eindhoven en Heerlen lobbyen al tien jaar voor directe intercityverbindingen met Düsseldorf en Keulen. Eind vorig jaar vroeg de Tweede Kamer Dijksma de intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken mogelijk te maken. Maar uit het in maart gepresenteerde Bundesverkehrswegeplan, de meerjarenplanning voor weg-, water- en spoorprojecten, blijkt dat dat het Duitse spoor daar tot zeker 2030 niet op wordt voorbereid.

Volgende week wordt een internationale Spoortop gehouden in Rotterdam. Concreet staat daar de geplande sneltreinverbinding tussen Aken, Maastricht en Luik op de agenda. Daar is die spoorverdubbeling bij Heerlen voor nodig.

Vanaf 2018 wordt door Arriva gereden tussen Heerlen en Aken. Als de spoorverdubbeling gereed is, wordt er elk half uur gereden tussen Aken en Luik via de stations Maastricht en Heerlen.

    • Jos Verlaan