Meer kinderen wonen zonder vader

Van alle kinderen tot zestien jaar woont 18 procent (549.000 kinderen) niet bij de vader, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is meer dan in 1996, toen 13 procent van de kinderen niet bij hun vader woonde. De toename komt doordat meer ouders uit elkaar gaan, aldus het CBS. Hoe ouder een kind, hoe groter de kans dat het niet bij de vader woont. Bij 15-jarigen is dat aandeel het hoogst: 25 procent. Als een kind bij de vader woont, woont het meestal ook bij de moeder. Slechts 2 procent van alle kinderen woont bij alleen de vader, 13 procent bij alleen de moeder. (NRC)