Station Delft wordt 39 miljoen euro duurder

De kosten voor het grote spoorproject in Delft vallen 39,3 miljoen euro hoger uit dan was begroot. De voornaamste oorzaak van de kostenoverschrijding is dat de bouwkosten harder zijn gestegen dan was verwacht, schrijft staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur, PvdA) donderdag in een brief aan de Kamer. De onvoorziene kostenstijgingen op het spoorgedeelte van het project leiden tot een tekort van 30,2 miljoen, schrijft Dijksma. De overige 9,1 miljoen wordt vrijgemaakt voor eventuele nieuwe tegenvallers. Het geld komt uit de vrije investeringsruimte in het spoorbudget van het infrastructuurfonds. De kosten komen niet voor rekening van de gemeente. In totaal kost het project 750 miljoen euro.

De bouw van het nieuwe station van Delft leidde vorig jaar tot grote financiële problemen bij de gemeente. Vooral de ontwikkeling van het ambitieuze stadsvernieuwingsproject Spoorzone Delft valt tegen. Om de rekening te kunnen betalen, moest de gemeente het aantal ambtenaren halveren. Delft dreigde daardoor onder curatele van het rijk te komen.

Het Delftse station bevindt zich onder de grond. De treinen rijden door tunnels. Dat bleek eind februari tot problemen met draaideuren te leiden. Als een trein snel door de tunnels reed, gingen de draaideuren van het gebouw te hard draaien. Het verhelpen van dat probleem kost naar verwachting 3,4 tot 9,4 miljoen euro, maakte ProRail bekend. (ANP)