Almere laat burger stikken

nrcvindt

Zondag en maandag staakten de buschauffeurs in Almere. Dinsdag werd er gereden, donderdag was het weer raak, na opnieuw grof geweld van een passagier. Het terroriseren van busvervoer in en om de Kruidenwijk is rampzalig. Voor buschauffeurs die belaagd worden. Voor de passagiers. Voor de politie, die tamelijk machteloos staat tegenover een groep jongeren in de leeftijd van 8 tot 18. De pakkans is klein en wordt er iemand opgebracht dan heeft dat zo weinig repercussie dat geen agressieveling ervan wakker ligt. Die waant zich wellicht zelfs deel van een traditie. Immers, in 2007, waren de Almeerse bussen mikpunt van vergelijkbare intimidatie.

Het is de soort agressie die zich richt tegen de overheid. Aangezien die geen gezicht heeft, zijn de dienaren van voorzieningen de klos, zoals ambulancepersoneel en brandweerlieden. In Almere zijn het de bussen en hun chauffeurs. De jeugd gaat los en die heeft tijd zat want de jeugdwerkloosheid in Almere is groot en de kans om geestelijk te groeien is klein. Het lijkt erop dat een aantal jongeren al opgegeven is voor ze volwassen zijn – en dat ze dat weten. Intussen kan de Almeerse burger die is aangewezen op het openbaar vervoer wachten tot hij een ons weegt, want wéér zijn er chauffeurs bedreigd en wéér doen die wat ze eigenlijk niet zouden moeten doen: niet rijden. Alle begrip. Bedreigd en beroofd worden is traumatiserend, altijd beducht moeten zijn is dat ook. En de publiciteit die een staking met zich meebrengt lijkt de enige taal die het stadsbestuur verstaat.

Behalve de chauffeurs treft het geweld passagiers die maar te slikken hebben dat hun bus niet rijdt. Of dat ze samen reizen met buurtgenoten die zich ongehinderd ultra-grof gedragen.

De oplossing wordt gezocht in het verwijderen van de geldlade uit de bus. Maar dit gaat niet om geld. Dit gaat om machtsvertoon. Wie is de baas in de stad? Voorlopig de minderjarigen die zich gedragen als leden van een street gang. Want wie houdt ze tegen? De chauffeurs niet. Die zijn bang, en zo niet dan hebben ze de tijd niet om in te grijpen, aangezien hun bedrijf, Connexxion, door de gemeente wordt afgerekend op elke minuutje vertraging.

Almere is al jaren niet in staat om de veiligheid te garanderen van chauffeurs en hun passagiers. Van de mensen dus, die géén ellende veroorzaken. Datzelfde gemeentebestuur lukt het ook niet om met de jeugdwerkloosheid om te gaan, noch om te bedenken wat ze aan moeten met de rellende jongeren.

Dit kan geen burgemeester verantwoorden. Machteloosheid is een fataal signaal. Verzin iets. Maak de agressors om te beginnen duidelijk dat ze níet de baas zijn.