Voorlopig geen snelle treinen Eindhoven-Duitsland

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) stelt besluit na overleg met de provincies Limburg en Noord-Brabant uit.

Hogesnelheidstrein ICE.
Hogesnelheidstrein ICE. Foto ANP / Marcel Antonisse

Een snelle intercityverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf via Venlo komt er voorlopig niet. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) stelt, na overleg met de provincies Limburg en Noord-Brabant, besluitvorming daarover uit. Hetzelfde geldt voor plannen voor een intercityverbinding van Eindhoven via Heerlen naar Aken en Keulen.

Dijksma gaat wel het spoor tussen Heerlen en de Duitse grens verdubbelen, wat noodzakelijk is voor de snelle verbinding tussen Heerlen en Aken. Met die spoorverdubbeling is een investering gemoeid van 58 miljoen euro. Limburg en het ministerie nemen die kosten gezamenlijk voor hun rekening, zo bevestigt een woordvoerder van Dijksma desgevraagd.

Beide provincies en de gemeenten Eindhoven en Heerlen lobbyen al tien jaar voor directe intercityverbindingen met Düsseldorf en Keulen. Eerder deze maand werd ook minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) bij die lobby betrokken. Zij moest besluitvorming aan Duitse zijde lostrekken, maar die pogingen leverden vooralsnog niets op. Want om de intercity naar Düsseldorf mogelijk te maken, moet het spoor voor een deel in Duitsland verdubbeld worden. Daar is een bedrag van 105 miljoen euro mee gemoeid.

Projecten in Duitsland naar laagste categorie

In het in maart gepresenteerde Bundesverkehrswegeplan, de meerjarenplanning voor weg- water- en spoorprojecten, wordt die verdubbeling weliswaar genoemd, maar die is op het Duitse ministerie van Verkeer in Berlijn qua prioriteit ondergebracht in de laagste categorie. Dat betekent in de praktijk zo goed als zeker dat er tot 2030 geen uitvoering aan dat project wordt gegeven. Hetzelfde geldt voor het traject Aken-Keulen. Daar moet ook geïnvesteerd worden om de intercitycapaciteit uit te breiden. Ook dat project valt in die laagste categorie.

Vanuit Nederland is sinds de presentatie van die meerjarenplanning intensief gelobbyd om in Duitsland hogere prioriteit voor beide projecten te krijgen. Eerder deze maand vroeg Schultz haar Duitse ambtsgenoot, minister Alexander Dobrindt schriftelijk nog om aandacht voor beide projecten. Maar vooralsnog heeft die Nederlandse lobby niets opgeleverd. Nederland concurreert daarmee in Duitsland met zo’n 2.500 infrastructurele projecten, waarmee een bedrag van in het totaal 264,5 miljard euro gemoeid is.

Foto Provincie Limburg

Foto Provincie Limburg

Het op de lange baan schuiven van beide projecten ligt gevoelig in de Tweede Kamer Eind vorig jaar kreeg Dijksma per motie nog de opdracht om de intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken mogelijk te maken.

De provincie Limburg heeft inmiddels met Europese subsidies voor miljoenen euro’s aan onderzoeken besteed naar de haalbaarheid van grensoverschrijdend treinverkeer naar Duitsland. Maar die onderzoeken hebben tot nu toe geen aanknopingspunten voor grote besluiten opgeleverd, zo bevestigt de woordvoerder van Dijksma desgevraagd.

Internationaal overleg in Rotterdam

Volgende week is er een Europese Transportraad in Rotterdam waar de Europese ministers van transport spreken over grensoverschrijdend treinverkeer. Het is de bedoeling dat er dan wel intentieverklaringen worden ondertekend over toekomstige uitbreidingen van het intercityverkeer naar Duitsland en België. Concreet staat dan ook de geplande intercityverbinding tussen Aken, Maastricht en Luik op de agenda. Daar is die spoorverdubbeling achter Heerlen ook voor nodig. Het is de bedoeling dat die verbinding in 2018 gaat rijden, vooralsnog alleen tussen Heerlen en Aken. Als de spoorverdubbeling gereed is, wordt de lijn uitgebreid en wordt er twee keer per uur gereden tussen Aken en Luik via Maastricht en Heerlen.