Ruim helft bijstandsgerechtigden wil en kan werken

Zij die dat niet kunnen zijn in veel gevallen ziek of arbeidsongeschikt.

Archiefbeeld.
Archiefbeeld. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Ruim de helft van de bijstandgerechtigden zou graag weer aan het werk gaan. Zij die dat niet willen, noemen als belangrijkste reden daarvoor ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die donderdag zijn gepubliceerd op basis van een onderzoek naar mensen die in 2014 een uitkering hebben ontvangen. Mensen met een WW-uitkering willen bijna allemaal weer aan de slag.

De tekst gaat verder onder de grafiek.

De cijfers over 2014 zijn volgens het CBS de meest recente die voor het onderzoek gebruikt konden worden. In dat jaar waren er 1,2 miljoen mensen van 15 tot 65 jaar die niet werkten en een uitkering ontvingen.

Mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen konden of wilden het minst werken, aldus het CBS. Ongeveer een op de vijf mensen uit die doelgroep wil weer aan het werk. Een deel van die groep is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Daarin is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt.

Studie, zorg en pensioen

Onder de mensen die niet werken en ook geen uitkering ontvangen, wil nog niet de helft aan het werk. Ongeveer een op de vier zou een baan zien zitten. De rest zegt niet te willen werken omdat zij bijvoorbeeld een opleiding volgen, met pensioen zijn of werk niet kunnen combineren met zorgtaken. Ziekte komt minder voor dan bij de andere groepen.

De tekst gaat verder onder de grafiek.

Jongeren onder de 25 willen voornamelijk niet aan het werk, omdat ze een opleiding volgen, blijkt uit de cijfers. Bij de groep van 25 tot 55 vond het CBS een grote groep vrouwen die zorgt voor het gezin of huishouden. Daardoor ligt het aantal mannen dat zou willen werken in die groep hoger dan het aantal vrouwen. Vrouwen in de leeftijdsgroep van 45 tot 55 zijn relatief vaker ziek.