Geen straf voor burgemeester Weert die Syrisch gezin hielp

Burgemeester Heijmans stond toe dat een Syrisch gezin in de illegaliteit verdween.

Burgemeester Jos Heijmans van Weert arriveert op 2 juni bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een gesprek met Ronald Plasterk.
Burgemeester Jos Heijmans van Weert arriveert op 2 juni bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een gesprek met Ronald Plasterk. Foto Bart Maat/ANP

Burgemeester Jos Heijmans van Weert wordt door minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) niet berispt voor zijn handelen in de zaak rondom een uitgezette Syrische moeder en haar vier kinderen. Dat staat in een brief die de bewindspersoon donderdag stuurde aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat Heijmans niet alleen toestond dat het gezin in de illegaliteit verdween, maar ook dat hij hun persoonlijke bezittingen eigenhandig verhuisde.

De burgemeester heeft de wet niet overtreden, schrijft Plasterk, maar ging met zijn handelen wel zijn boekje te buiten:

“Een burgemeester kan niet met een beroep op diens hulpverleningstaak of vrees voor verstoring van de openbare orde de naleving van de Vreemdelingenwet frustreren en de uitzetting tegengaan of verbieden.”

De zaak draait om een Syrische moeder en vier kinderen. Terwijl haar man in een gevangenis zat, vluchtte de Syrische (24) met drie kinderen en zwanger van een vierde samen met haar achttienjarige broer vorig jaar naar Europa. Toen ze in Duitsland aankwamen registreerde de vrouw zich daar, terwijl haar broer aangaf naar Nederland te willen doorreizen. Ze moest daarom volgens Den Haag in Duitsland de asielprocedure doorlopen. Beiden kwamen later in een asielzoekerscentrum in Weert terecht.

Verscheurd gezin

Heijmans was van mening dat een verscheurd gezin, waarin de broer een vaderrol vertolkte, opnieuw uit elkaar gehaald dreigde te worden. Hij stond toe dat de vrouw en kinderen “richting onbekende bestemming vertrokken”, vlak voor ze op de trein richting Duitsland gezet zouden worden. Pogingen van de burgemeester om staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid & Justitie, VVD) op andere gedachten te brengen liepen op niets uit. Uit de brief van Plasterk:

” Dit leidde tot het besluit van een groep vrijwilligers om diezelfde avond (op 2 mei, red.) het gezin elders onder te brengen. De burgemeester werd van genoemde plannen op de hoogte gebracht.”

Vervolgens heeft Heijmans persoonlijk de spullen van het gezin weggebracht. “De burgemeester informeerde later die dag of de bezittingen van het gezin konden worden opgehaald en haalde in de loop van de middag persoonlijk de spullen op met machtiging van betrokkene”, aldus Plasterk in zijn feitenrelaas.