Gasboring op Schiermonnikoog wordt terecht betwist

nrcvindt

Het lijkt erop dat minister Kamp (Economische Zaken, VVD) de weg van de minste weerstand kiest bij het toestaan van proefboringen naar aardgas nabij Schiermonnikoog. Letterlijk de minste weerstand, omdat de tegenstand op het Waddeneiland kleiner zou kunnen zijn dan bij de buren op het grotere Terschelling. Daar wonen meer mensen. Daar gingen proefboringen eerder dit jaar niet door.

Kamp zit in een lastig parket. Hij is in het kabinet eerst verantwoordelijk voor de continuïteit van de toekomstige energievoorziening, maar overal waar hij komt zeggen burgers: nee, hier geen boringen. Niet naar olie. Niet naar gas. Niet naar schaliegas.

In de provincie Groningen heeft het kabinet de omvang van de gasboringen aanzienlijk moeten krimpen om de veiligheid van de burgers niet verder in gevaar te brengen. Tegelijkertijd moet Kamp ervoor zorgen dat het energieakkoord uit 2013 wordt uitgevoerd. In dat akkoord van kabinet, bedrijfsleven en milieu-organisaties is afgesproken dat Nederland echt werk maakt van verduurzaming van zijn energieproductie.

De natuur heeft niet alleen waarde als de mens er iets nuttigs mee kan doen

De minister stevent nu af op een botsing met (een deel van) de tweede Kamer over de boringen nabij Schiermonnikoog. Kamp heeft een vergunning gegeven aan het bedrijf Engie (voorheen bekend als de Franse energiegigant GDF Suez) voor twee boringen. Een deel van de Kamer wil dat alsnog verhinderen en verwijst naar een toekomstige aanscherping van de Mijnbouwbouwwet. Op basis daarvan zouden deze boringen toch gestopt kunnen worden. Kamp zegt dat de procedure volgens de regels is doorlopen en dat hij een vergunning niet langer kan uitstellen.

In elk geval een van de locaties van een proefboring ligt in een Natura2000-gebied. In die gebieden zijn dieren en planten beschermd, maar landschappen niet. Juist dat landschap is hier het argument van de tegenstanders van boringen: de dreiging van horizonvervuiling in ongerept gebied. Dat is een acceptabel argument. Natuur heeft niet alleen waarde als de mens er iets nuttigs mee kan doen. Zoals gas winnen. Of een strandhuisjespark aanleggen. Natuur heeft waarde in zichzelf.

En onze energievoorziening dan? De jarenlange ongebreidelde gaswinning in Groningen heeft Nederland op achterstand gezet. De fixatie op het eigen aardgas heeft vernieuwing verlamd. Het zoeken naar gas in beschermde gebieden houdt de fictie in stand dat Nederland goed bezig is met het terugdringen van fossiele brandstoffen en verduurzaming van de energieproductie. Hoe eerder Nederland de feiten onder ogen ziet, hoe beter.