Gaan ze uit de EU?

Dat valt niet uit te sluiten. Volgens een peiling van hoogleraar John Curtice, de man die al jaren de Britse exit-peilingen verzorgt, is het verschil tussen Blijven en Vertrekken miniem. In juridische zin is het referendum niet bindend. De EU-uittreding wordt niet automatisch in gang gezet als het referendum een meerderheid voor ‘Vertrekken’ oplevert. Het Britse Lagerhuis is soeverein en moet na het referendum de concrete stappen zetten om de Brexit realiteit te maken. In theorie kunnen Lagerhuisleden de uitslag van het referendum negeren. Maar premier Cameron en andere politici hebben, anders dan bij het Nederlandse Oekraïne-referendum, steeds benadrukt dat ze het EU-referendum als politiek bindend beschouwen. Daarvan afwijken zou politieke zelfmoord betekenen.