De politie piept en krijgt extra’s. Maar helpt dat?

VVD en PvdA schrappen bezuinigingen. waarvan ze tot nu toe juist zeiden ze dat die nódig waren. Dat is niet opeens veranderd.

De onderbuik van de kiezer zegt: meer geld is goed. Dus het leek mooi nieuws, waar de coalitie begin deze week mee kwam. Volgend jaar geen 500 miljoen euro bezuinigingen op de langdurige zorg, 300 miljoen euro extra voor Justitie en geen 400 miljoen bezuiniging op de huurtoeslag.

Het debat in Den Haag – ook woensdagavond weer, met minister Ard van der Steur – gaat vaak en veel over de centen. Hoe meer hoe beter, lijkt de consensus. Alleen wordt het beleid ook beter van extra geld? Dat is nooit aangetoond, zegt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. „De VVD en PvdA delen hun financiële meevaller precies door twee. Dat laat al zien dat dit niet om rationele beleidsoverwegingen gaat.” Het zijn politieke keuzes.

Het Binnenhof is in een „piepsysteem” beland, zegt hoogleraar De Vries. Aan het einde van een kabinetsperiode, zoals nu, is het beleid op. Intussen groeit de economie weer, dus zijn er wel euro’s te verdelen. „Wie in het veld nu het hardste piept, krijgt geld.”

De Vries trekt een vergelijking met halverwege de jaren negentig. Toen ‘piepten’ vooral de gezondheidszorg en het onderwijs. Vanwege de lange wachtlijsten bij ziekenhuizen en een tekort aan leraren gingen „ad hoc” miljoenen guldens naar die sectoren.

Nu laten politie, rechtspraak en Openbaar Ministerie van zich horen. De rapporten stapelen zich al jaren op over wat in die justitiële organisaties allemaal misgaat. „Maar”, zegt De Vries „een verband tussen veiligheid en budget is nooit aangetoond. We leven in één van de twintig veiligste landen ter wereld.”

Reflex: een wet en extra geld

Dan de langdurige zorg. Na inderdaad al een jaar van waarschuwingen uit het veld gaat de geplande bezuiniging van 500 miljoen euro niet door.

Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) wilde die bezuiniging behalen door de regionale verschillen in het gebruik van zorg door chronisch zieken en ouderen te verkleinen. „De doelmatigheid in regio’s met een hoog zorggebruik” kon beter, dacht Van Rijn. En komt dat er ook van nu de 500 miljoen euro blijft?

Tweede-Kamerlid Otwin van Dijk (PvdA) is natuurlijk blij dat de bezuiniging niet doorgaat, dat de zorg voor „deze kwetsbare mensen” overeind blijft. Maar, geeft hij toe, het is niet zo dat de zorg zonder die disciplinerende werking van een bezuiniging per definitie verbetert.

„Natuurlijk moeten we ook op inhoud sturen. We hebben hier in de Tweede Kamer toch een bepaalde reflex bij problemen: we maken een wet of er moet geld heen, of allebei. Dat werkt niet altijd.”

Van Dijk wijst erop dat Noorwegen in vergelijking met Nederland ongeveer de helft minder geld uitgeeft aan zorg voor ouderen, terwijl die volgens hem beter is geregeld. „Kleinschalige verzorgingshuizen met maximaal acht mensen per instelling.”

De Algemene Rekenkamer concludeerde vier jaar geleden dat van bijna de helft van alle uitgaven van ministeries onbekend is of die wel effectief zijn besteed. Volgens de wet moet zo’n evaluatie wel, eens in de zeven jaar. De Tweede Kamer krijgt meestal geen bericht waarom de evaluaties er niet komen. De helft van de evaluaties die wel het etiketje ‘effectiviteitsonderzoek’ kregen, verdienden die naam volgens de Rekenkamer niet: simpelweg omdat ze niet de effectiviteit onderzochten De Rekenkamer heeft geen recentere cijfers dan deze uit 2012. Er is sindsdien wel iets meer aandacht gekomen voor evaluaties, ziet een woordvoerder. Maar, zegt hij ook: „We zien nog steeds voorbeelden van geld dat wordt uitgegeven waarna jarenlang niet de vraag wordt gesteld: met welk doel doen we dat eigenlijk?”

Bezuinigingsmotor

Voorbeeld: de expat-regeling waarbij het Rijk elk jaar 700 miljoen euro uitgeeft aan belastingvoordeel voor expats, om Nederland een aantrekkelijk land te maken voor experts. Of dat echt zo werkt, had het ministerie van Financiën nooit onderzocht.

Echte prioriteit heeft het inzichtelijk maken van de effecten van uitgaven en bezuinigingen niet bij de Tweede Kamer. In het eerste kabinet-Rutte nam toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) het idee van de Algemene Rekenkamer over om een bezuinigingsmonitor te maken, met een voortgang van de maatregelen uit het regeerakkoord. Dat was in 2011, midden in de crisis en de jaren dat het Rijk flink moest bezuinigen.

Huidig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) schafte die monitor een paar jaar geleden weer af. In een debatje in de Tweede Kamer eind 2014 legde Dijsselbloem uit dat het „mathematisch uit elkaar rafelen” van de effecten van bezuinigingsmaatregelen een „enorme opgave, zo niet onmogelijk” is. Geen enorm probleem, vonden de financieel woordvoerders van de Tweede Kamerfracties die bij het debat waren. Dat waren er veelzeggend weinig: twee.