Half miljard aan onterechte declaraties teruggevorderd

Zorgverzekeraars hebben vorig jaar 505 miljoen euro onterechte declaraties geconstateerd. Hiervan is 485 miljoen euro teruggevorderd. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland. Bij 98 procent ging het om vergissingen, bij 2 procent om fraude. Zorgverzekeraars controleren via steekproeven en data-analyse of de declaratie terecht was. Het bedrag onterechte declaraties steeg sterk van 175 miljoen in 2011 tot 505 miljoen vorig jaar. Dit komt deels door „slimmere tools om onjuistheden te ontdekken en nauwer betrekken van verzekerden bij de controle van facturen”. (NRC)