Half miljard aan onterechte declaraties teruggevorderd

In 98 procent van de gevallen ging het om vergissingen en in 2 procent om fraude.

Foto Koen Suyk/ ANP

Zorgverzekeraars hebben in het afgelopen jaar 505 miljoen euro aan onterechte declaraties geconstateerd. Van dit bedrag is 485 miljoen euro teruggevorderd. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland.

In veruit de meeste gevallen, 98 procent, ging het om vergissingen en in 2 procent om fraude.

Flinke stijging onterechte declaraties

De zorgverzekeraars controleren via steekproeven en data-analyse- een ‘achteraf controle’- of de zorgpremie terecht wordt uitgegeven. Het bedrag van het aantal onterechte declaraties is in de afgelopen jaren zeer sterk gestegen. Van 175 miljoen in 2011 tot 505 miljoen vorig jaar. Deze toename komt deels door de inzet van “slimmere tools om onjuistheden te ontdekken en het nauwer betrekken van verzekerden bij de controle van facturen”, zo schrijft Zorgverzekeraars Nederland.

Daarnaast hebben zorgverzekeraars in het afgelopen voor 2,4 miljard euro aan onterechte declaraties tegen gehouden. Veel voorkomende reden was dat een ‘veld’ niet goed was ingevuld of dat een klant niet verzekerd was voor de betreffende zorg.

Fraudebedrag lager dan vorig jaar

Volgens zorgverzekeraars is er sprake van fraude als een regel is overtreden en wanneer er bewust of opzettelijk onterecht voordeel wordt behaald. In 2015 ging het om 1045 fraudeonderzoeken en hebben de verzekeraars 20 miljoen euro aan onjuistheden ontdekt. Van dit bedrag is 11,1 miljoen vastgestelde fraude. Bij de andere 9 miljoen euro ging het veelal om een administratieve fout van een zorgaanbieder of een fraudevermoeden dat niet bewezen kon worden.

De meeste fraudegevallen deden zich voor in de PGB-regeling (AWBZ). In 2014 lag de vastgestelde fraude nog op 18,7 miljoen euro.