SER: ‘Behoud sociale werkplaats’

Gemeenten doen nog veel te weinig om mensen met een beperking aan werk te helpen. Om te voorkomen dat daardoor een „kwetsbare groep” buiten de boot valt, is het zaak de sociale werkplaatsen niet te sluiten, maar een nieuwe rol te geven. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). Volgens het kabinet moeten bedrijven en gemeenten ervoor zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Werknemers en werkgevers stellen vast dat dit nauwelijks van de grond komt. Die achterstand moet worden ingehaald, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. (ANP)