Geen fraude op hogeschool

Accountantskantoor PwC heeft geen bewijzen gevonden van belangenverstrengeling of zelfverrijking op de Hogeschool Utrecht (HU). Dat staat in een rapport dat PwC opstelde naar aanleiding van een publicatie in NRC over de moeizame reorganisatie op de hogeschool. Het artikel van begin april beschreef de botsing tussen de „pakkenmannen” van het reorganisatieteam en het personeel bij de dienstenafdeling. Onderdeel van de botsing waren verwijten over excessief declareren en vriendjespolitiek door de – vaak extern ingehuurde – verandermanagers. In de nasleep van het artikel besloot de HU haar huisaccountant te vragen onderzoek te doen naar de aantijgingen. Het onderzoek, dat is ingezien door NRC, bracht geen bewijzen van fraude of zelfverrijking naar boven. Collegevoorzitter Jan Bogerd zegt dat hij de zaak nu als gesloten beschouwd. (NRC)