PvdA tegen proefboringen op Schiermonnikoog

PvdA en GroenLinks komen met motie tegen proefboringen die zeer waarschijnlijk steun Kamermeerderheid krijgt.

De vuurtoren op Schiermonnikoog, waar veel verzet bestaat tegen de proefboringen.
De vuurtoren op Schiermonnikoog, waar veel verzet bestaat tegen de proefboringen. Foto ANP / Remko de Waal

Coalitiepartij PvdA keert zich tegen proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog. PvdA-Kamerlid Jan Vos dient donderdag samen met GroenLinks een motie in waarin de partijen zich tegen de boringen keren. De motie kan zeer waarschijnlijk op de steun rekenen van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) schreef begin deze maand aan de Kamer dat hij geen bezwaren ziet tegen twee proefboringen door het Franse energiebedrijf Engie bij het Waddeneiland. De minister zegt dat het bedrijf de regels van de procedure heeft gevolgd, dat de boringen veilig zijn en dat ze weinig overlast zullen geven omdat ze in de winter zullen plaatsvinden. Engie mikt op een eerste boring in de winter van 2017/2018, ruim vijf kilometer ten noorden van het eiland.

De PvdA ziet niets in de proefboringen omdat ze deels in beschermd Natura 2000-gebied zullen plaatsvinden, zegt Vos in een toelichting:

“Het is niet van deze tijd om in door Unesco beschermd gebied te gaan boren. De Waddeneilanden zijn een prachtig gebied. Boringen passen daar niet.”

Vos vindt verder dat het niet goed is “om te boren naar fossiele energie terwijl we aan het overschakelen zijn naar duurzame energie”. Het PvdA-Kamerlid weet dat het de proefboringen met de motie juridisch gezien niet kan tegenhouden, maar vindt het nodig dat de Tweede Kamer zich uitspreekt omdat de ontwikkelingen “niet in de geest zijn met wat we eerder met elkaar hebben afgesproken”.

Eerder verzet tegen boringen op Terschelling

Op de Waddeneilanden is onder de bewoners veel verzet tegen gasboringen. Op Schiermonnikoog vrezen bewoners aantasting van de horizon door de boringen en daardoor negatieve effecten op het toerisme. Een meerderheid van de Tweede Kamer keerde zich vorig jaar ook tegen de mogelijkheid van gasboringen bij Terschelling.

Als de motie wordt aangenomen, is het de vraag wat minister Kamp met de uitspraak van de Kamer doet. De minister zei eerder dat de proefboringen bij Schiermonnikoog niet betekenen dat er ook echt gas gewonnen gaat worden. De proefboringen moeten laten zien of er veel gas bij het Waddeneiland aanwezig is en of het rendabel is dit gas te winnen. Voor het daadwerkelijk winnen van gas bij Schiermonnikoog zou een nieuwe procedure moeten worden gevolgd.

De Kamer spreekt over twee weken over een aanpassing van de Mijnbouwwet die het weigeren van een vergunning voor gasboringen met een beroep op natuurbescherming mogelijk maakt. De procedure voor proefboringen bij Schiermonnikoog is na drie jaar ongeveer afgerond en is niet gebaseerd deze Mijnbouwwet, aldus Kamp eerder. Vos vindt het niet logisch proefboringen toe te staan als er uiteindelijk toch niet naar gas kan worden geboord.