Onderzoek integriteit Denk-voorzitter Öztürk

Vastgoed-deal Twee zorginstellingen verdenken Kamerlid Öztürk van laakbaar handelen bij zakelijke transacties in zijn vorige leven als zakenman.

Panden die een rol spelen in een omstreden transactie van Öztürk.
Panden die een rol spelen in een omstreden transactie van Öztürk. Foto Chris Keulen

De Limburgse zorginstelling Daelzicht laat onderzoek doen naar een zakelijke transactie uit 2011 met huidig Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk. Een andere zorginstelling, Reinaerde uit Utrecht, beraadt zich op een onderzoek naar mogelijke omkoping van een medewerker door de politicus.

Öztürk kwam in 2012 als PvdA’er in het parlement en is inmiddels voorzitter van de beweging Denk. De transacties dateren uit de periode dat Öztürk nog geen Kamerlid was, maar voorzitter van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Roermond.

Het onderzoek van Daelzicht (jaaromzet 89 miljoen euro) betreft een reeks transacties, waarvan die met Öztürk er één is. Daelzicht, dat 2.000 verstandelijk gehandicapten huisvest en begeleidt, kwam vorige maand in opspraak door vriendjespolitiek.

Het management gunde afgelopen jaren contracten aan bevriende partijen. Ook werden verwanten en vrienden als tussenpersoon ingeschakeld waardoor de kosten opliepen.

De vorige maand aangetreden interim-bestuurder Nettie Saarloos heeft een integriteitsonderzoek gelast. Eén van de transacties die onder de loep genomen wordt, is de verkoop in 2011 van een voormalig zorgcomplex aan een bedrijf van Öztürk. Dat gebeurde tegen een opmerkelijke lage prijs waarbij het College Sanering Zorginstelling, dat toezicht houdt op vastgoedtransacties in de zorg, onjuist en onvolledig werd geïnformeerd.

Interim-bestuurder Saarloos in een schriftelijke reactie: „Het belang van Daelzicht is ermee gediend als er feiten boven tafel komen en er conclusies getrokken worden op grond van bewijs. Dat belang dien ik als interim-bestuurder en daarom stel ik onafhankelijk onderzoek in. Vooruitlopend op de uitkomsten daarvan spreek ik geen oordeel uit”.

Mogelijke omkoping

Bij Reinaerde, een gehandicapteninstelling met 130 miljoen euro jaaromzet, gaat het om mogelijke omkoping. Uit onderzoek van NRC blijkt dat het bedrijf van de politicus in 2007 een opdracht kreeg om marktonderzoek te doen voor de zorginstelling. Daarbij maakte Öztürk een geheime afspraak met een medewerker van Reinaerde. Samen zouden zij de opbrengst verdelen van de opdracht van 15.000 euro.

Zorginstelling Reinaerde was er niet van op de hoogte dat de toenmalige medewerker, die in loondienst was, geld van Öztürk kreeg na het regelen van de opdracht. De man erkent desgevraagd dat hij dit niet heeft gezegd tegen zijn werkgever en hij benadrukt dat zijn bijdrage aan de opdracht zeer beperkt was.

Öztürk weigert vragen over zijn zakelijke verleden te beantwoorden. De advocaat van de stichting die zijn aandelen in bedrijven beheert stelt NRC aansprakelijk „voor elke vorm van materiële en immateriële schade welke cliënt direct of indirect oploopt” als gevolg van deze publicatie.


Kop en onderkop van dit artikel ‘te stellig en onjuist’

De kop en onderkop boven dit artikel zijn „te stellig en daarmee onjuist”. Dat stelde de Raad voor de Journalistiek dinsdag 6 juni 2017 in een uitspraak over een door de beweging Denk aangespannen procedure.

Met het onderzoek zelf heeft NRC niet onzorgvuldig gehandeld, aldus de Raad. NRC heeft „deugdelijk onderzoek verricht en de artikelen opgesteld aan de hand van de destijds voorhanden feiten en omstandigheden”, aldus de Raad. „Bovendien hebben ze voldoende wederhoor toegepast voordat zij tot publicatie overgingen. Dat S. Öztürk (klager) daarvan geen adequaat gebruik heeft gemaakt, kan […] de krant niet worden verweten.”

De Raad verzocht NRC de conclusie integraal te publiceren. Deze luidt: ‘Voor zover de klacht is gericht tegen de kop ‘Onderzoek integriteit Denk-voorzitter Öztürk’ en de onderkop ‘Vastgoed-deal – Twee zorginstellingen verdenken Kamerlid Öztürk van laakbaar handelen bij zakelijke transacties in zijn vorige leven als zakenman’, heeft NRC journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Verder was de handelwijze zorgvuldig.’

Lees hieronder de volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek:

Uitspraak Raad voor de Journalistiek by NRC on Scribd