Fraudebestrijder fraudeerde voor anderhalve ton

Volgens het OM wilde de oud-advocaat-generaal geld aan het zicht onttrekken van zijn ex, zodat zij er geen beslag op kon leggen.

De voormalige Amsterdamse advocaat-generaal belast met fraudezaken Matthieu van S.T. heeft door valsheid in geschrifte de fiscus voor minimaal 148.000 euro benadeeld.

Dit zei officier van justitie Christiaan Loos dinsdag voor de Haagse rechtbank. De 55-jarige voormalige advocaat ging in 2010 als aanklager aan de slag bij het ressortsparket in Amsterdam. Het OM hoopte met hem de aanpak van witteboordencriminaliteit te verbeteren. In april 2012 werd S.T. al op non-actief gesteld. Hij werd verdacht van het knoeien met belastingaangiftes. In 2014 kreeg hij strafontslag (oneervol ontslag zonder recht op uitkering).

Volgens Loos is zijn voormalige collega valsheid in geschrifte gaan plegen om te voorkomen dat hij veel alimentatie moest betalen aan zijn ex-echtgenote, een advocate van wie hij in 2006 ging scheiden. „Zijn echtgenote mocht niets weten van zijn vermogenspositie en daarom maakte hij allerlei schijnconstructies. Hij wilde ook voorkomen dat zij beslag kon leggen op zijn vermogen.” De ex-fraudeaanklager maakte onder meer gebruik van de in het Caraïbisch gebied geregistreerde firma Noble Victory Ltd. – met een bankrekening in Luxemburg – om belasting te ontduiken.

S.T., door zijn advocaat Bart Damen aangeduid als „VVD-prominent”, kon bij het OM aan de slag na een lobby vanuit de VVD. Hij zat van 2003 tot 2010 in de landelijke partijcommissie politie en justitie. De laatste jaren was hij voorzitter van de raad waarin prominente partijleden de VVD-Kamerleden adviseren over wetsvoorstellen. De afgelopen jaren is de verdachte volgens Loos begonnen aan „een kruistocht” tegen mensen die hem naar eigen zeggen onheus bejegenen. Hij heeft onder anderen aangiftes gedaan tegen de top van het OM, tegen de officier van justitie die hem vervolgt, tegen ambtenaren van de belastingdienst en tegen ambtenaren van de FIOD.

De verdachte heeft ook geklaagd bij de Nationale Ombudsman omdat in het strafrechtelijk onderzoek tegen hem zijn huidige partner – werkzaam als rechter in Den Bosch – acht keer is geobserveerd. Volgens Loos gebeurde dit om „te achterhalen waar zich administratieve bescheiden bevonden”. Volgens Damen was die observatie onrechtmatig en is de partner er „bijzonder nijdig” over.

De verdachte was zelf niet op de zitting. Hij meldde zich ziek. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om het OM niet-ontvankelijk te verklaren. Het OM maakt zich volgens hem schuldig aan „stelselmatige tegenwerking” van de verdachte door bij voortduring geheime informatie te lekken.