Verplichte rekentoets goed gemaakt

De rekentoets voor vwo’ers, die dit schooljaar voor het eerst meetelt voor het behalen van het eindexamen, is door bijna alle leerlingen gehaald. Vooralsnog heeft 97 procent het cijfer 5 of hoger gehaald, wat als voldoende telt. Een coulanceregeling is daarom niet nodig. Nog niet alle uitkomsten van de herkansing zijn bekend, dat komt na de zomer. Dat heeft het ministerie van Onderwijs dinsdag laten weten. Leerlingen op havo en vmbo moeten ook zo’n rekentoets maken, maar die telt nog niet mee bij het eindexamen. De toets is hier beduidend minder goed gemaakt. Tussen de 62 procent en 93 procent van de leerlingen haalde een vijf of hoger. (ANP)