Een Amsterdams huurhuis is ineens een lot uit de loterij

Een woningcorporatie in Amsterdam wil verhuur via Airbnb toestaan. Ook de burgemeester pleit hiervoor. Tot schrik van politici.

None

Het politieke debat over tijdelijke woningverhuur heeft in Amsterdam een nieuwe impuls gekregen door een hardop uitgesproken „gedachtegang” van burgemeester Van der Laan en door een proef van woningbedrijf De Key.

Directievoorzitter Leon Bobbe van De Key zei in een interview met Het Parool dat hij bewoners van zijn sociale huurwoningen – met name studenten – wil toestaan hun huis via Airbnb voor maximaal dertig dagen per jaar aan te bieden aan toeristen. In de regels die de gemeente heeft opgesteld voor tijdelijke vakantieverhuur staat met vette letters: „Huurt u van een woningcorporatie? Dan mag u uw woning of woonboot nooit gebruiken voor vakantieverhuur.”

Bobbe sloot met zijn interview aan bij een uitspraak die de burgemeester in een stadsdebat deed. Van der Laan zei te verwachten dat het verbod voor de sociale verhuur „ter discussie komt te staan”. „Het zou niet gek zijn sociale huurders ook te laten profiteren van Airbnb. Heel gereguleerd, waardoor het handhaafbaar is.”

In de gemeenteraad van Amsterdam reageert de grootste coalitiepartij, D66, verbaasd en afwijzend. „Een ondoordachte opmerking”, vindt woordvoerder wonen van de partij Reinier van Dantzig. „We hebben deze discussie gevoerd met verantwoordelijk wethouder Ivens, en zijn tot de conclusie gekomen dat het onwenselijk is.” Coalitie-partijen D66, VVD en SP stellen de kwestie woensdag aan de orde in de commissievergadering met wethouder Ivens (SP). Van der Laan is op werkbezoek in Argentinië en Brazilië.

Ivens is al langer bezig met de bestrijding van illegale hotels; vorig jaar werden er 167 gesloten. Amsterdam zoekt meer juridische middelen om de uitwassen van illegale vakantie-verhuur via websites als Airbnb aan te pakken.

De „gedachtegang” van Van der Laan lijkt op gespannen voet te staan met de inspanningen van zijn wethouders om de drukte in de stad te reguleren. Raadslid Van Dantzig erkent dat de burgemeester principieel wel gelijk kan hebben, maar onderstreept de risico’s van onwenselijke effecten.

Belangrijkste bezwaar is volgens hem dat de doorstroom in de sociale huur – mensen die rijk genoeg zijn (geworden) om een ongesubsidieerde woning te betrekken – nu nog meer zal stokken. „Je gesubsidieerde huis wordt ineens een lot uit de loterij. Je moet 500 euro huur per maand betalen en dat kun je met een paar nachten toeristisch verhuren ineens terugverdienen.”

    • Bas Blokker