brieven

Goede voorbereiding

Wat bezielt Platform2032 om Engels tot kernvak te bestempelen, vraagt Maarten Huygen zich af (31/5). Zo’n 1.100 basisscholen in Nederland bieden vroeg vreemdetalenonderwijs aan en dit aantal groeit gestaag.

De voordelen zijn legio: eerder starten met Engels zorgt voor communicatief vaardigere leerlingen, die beter toegerust naar het voortgezet onderwijs gaan. Door de leerlingen op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale en interculturele samenleving, krijgen zij een breder perspectief en worden zij toegerust op het functioneren in deze samenleving. Daarnaast toont onderzoek aan dat er geen negatieve effecten zijn voor de eerste schooltaal van de leerlingen. Bovendien is deze geïntegreerde vorm van onderwijs effectief: de taal wordt op een natuurlijke manier aangeleerd zonder dat er tijd verloren gaat voor andere vakken.

Goed onderwijs in het Engels betekent dus niet sletchtere resultaten in het Nederlands of in andere vakken. Voorwaarde is wel dat de aansluiting met het voortgezet onderwijs verbetert.

Engels op de basisschool bereidt de leerlingen goed voor op een steeds internationaler wordende samenleving en dus is het volkomen terecht dat Platform2032 voorstelt het tot een kernvak te maken. We kunnen het de volgende generatie niet onthouden.

Univ. Utrecht

Freddy Weima EP-Nuffic

Nederlandse kust

En het Marker Woud?

Het doet navrant aan dat de organisatie die zich momenteel zo druk maakt over het open en ongeschonden karakter van de Nederlandse kust (11/6) zelf bezig is de open horizon van het Markermeer voorgoed te bederven door de aanleg van het Marker Woud, door Natuurmonumenten zelf overigens nog steeds ten onrechte aangeduid als de Marker Wadden.

Herman Verheij

    • Herman Verheij
    • Freddy Weima
    • Rick de Graaff