Meer Polen dan Antillianen in Nederland

Sinds mei dit jaar zijn het er 150.000. Het aantal Polen dat zich hier inschrijft groeit al sinds 1996.

Poolse en Letse werknemers steken asperges in Limburg. Jaarlijks komt een grote groep Polen naar Nederland om seizoensarbeid te verrichten.
Poolse en Letse werknemers steken asperges in Limburg. Jaarlijks komt een grote groep Polen naar Nederland om seizoensarbeid te verrichten. Foto: Koen Suyk / ANP

Er zijn sinds mei dit jaar 150.000 inwoners van Poolse afkomst in Nederland, waardoor het aantal Polen groter is dan het aantal Antillianen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het aantal personen van Poolse herkomst dat zich inschrijft in Nederland is de afgelopen twintig jaar telkens gestegen; sinds 2000 is het aantal Polen ruim vervijfvoudigd. Naast de groep die zich inschrijft, is een andere grote groep Polen die ieder jaar als seizoenswerker naar Nederland komt maar zich niet inschrijft.

Polen redden de dorpsdiscotheken: Een Pool in de disco is veel netter

Met name na 2004, toen Polen toetrad tot de Europese Unie, nam het aantal Poolse inwoners in Nederland sterk toe. Ook toen in 2007 de verplichte tewerkstellingsvergunning voor Polen niet langer vereist was, steeg hun aantal. Met bijna 400.000 is de groep Turken die zich heeft ingeschreven in Nederland nog steeds de grootste, op de voet gevolgd door de Marokkanen.

Westen, zuiden van het land

De gemeente Den Haag heeft met 12.000 het grootste aantal Poolse inwoners. De verhouding Polen is het grootst in de gemeente Zeewolde. Daar is 4,3 procent van de inwoners Pools. Verder wonen er relatief veel van hen in Noord-Limburg, de kop van Noord-Holland, het Westland en Noord-Brabant.

Er stonden in mei meer Poolse vrouwen dan mannen hier ingeschreven: respectievelijk 80.000 en 70.000. Was de stijging van het aantal vrouwen in de jaren 90 sneller, nu is die ongeveer gelijk. Vrouwen kwamen destijds vaker voor een huwelijk of gezinshereniging, maar inmiddels komen ze volgens het CBS ook vaker als arbeidsmigrant naar Nederland.

    • Sjoerd Klumpenaar