Meer tentoonstellingsruimte voor foto’s, minder voor kunst

Het Nederlands Fotomuseum in Den Haag en GEM, museum voor actuele kunst, wisselen van plek. Daardoor krijgt Het Fotomuseum twee keer zoveel ruimte, de oppervlakte gaat van 450 naar 1.000 vierkante meter. Twee zalen zullen worden samengevoegd tot één grote zaal. Beide musea zitten in één gebouw, naast het Gemeentemuseum Den Haag. Organisatorisch vallen ze onder het Gemeentemuseum. Reden voor het wisselen van plek is dat het Fotomuseum verhoudingsgewijs veel aanbod krijgt, waar niet genoeg plaats voor is. Omgekeerd beconcurreren in GEM jonge kunstenaars elkaar door de gelijktijdig gehouden exposities, aldus de directie van het Gemeentemuseum. Die zouden beter af zijn als ze niet tegelijk, maar na elkaar exposeren. Ook heeft het Haags Gemeentemuseum zelf de laatste jaren meer ruimte gecreëerd voor hedendaagse kunst. Het probleem van concurrentie doet zich niet voor bij fotografie. Daar vullen oude en nieuwe collecties elkaar juist aan. (NRC)