Aantal Polen in Nederland overtreft aantal Antillianen

Nederland telt sinds vorige maand 150.000 inwoners van Poolse afkomst. Daardoor is het aantal Polen groter geworden dan het aantal Antillianen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het aantal mensen van Poolse herkomst dat zich inschrijft in Nederland is de afgelopen twintig jaar telkens gestegen; sinds 2000 is het aantal Polen ruim vervijfvoudigd. Naast deze groep is er ook nog een grote groep Polen die zich niet inschrijven. Zij komen ieder jaar als seizoenswerker naar Nederland.

Vooral na 2004, toen Polen toetrad tot de Europese Unie, nam het aantal Poolse inwoners in Nederland sterk toe. Ook toen in 2007 de verplichte tewerkstellingsvergunning voor Polen niet langer vereist was, steeg hun aantal. De grootste groep die ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie met een andere nationaliteit dan de Nederlandse zijn de bijna 400.000 Turken. Daarna zijn Marokkanen de grootste groep.

De gemeente Den Haag heeft de grootste Poolse populatie: 12.000 inwoners. Verhoudingsgewijs wonen de meeste in de gemeente Zeewolde, 4,3 procent. Verder wonen er relatief veel van hen in Noord-Limburg, de kop van Noord-Holland, het Westland en Noord-Brabant.

In mei waren in Nederland 80.000 Poolse vrouwen ingeschreven en 70.000 Poolse mannen. In de jaren negentig kwamen veel vrouwen over voor huwelijk of gezinshereniging. Inmiddels komen ze volgens de laatste gegevens van het CBS ook vaker als arbeidsmigrant.