Pond nu aan de dure kant

None

Beleggen gaat over rendement. Maar evenzeer over risico’s. Voor de koers van het pond is de Brexit zo’n risico. Stappen de Britten eruit, dan is een daling van 15 procent mogelijk. Daar zijn drie oorzaken voor aan te wijzen: de ontstane onzekerheid, de verwachte lagere groei en mogelijke renteverlagingen door de Bank of England. En andersom? Als de Britten in de EU blijven, stijgt het pond dan? Niet noodzakelijk. Fundamenteel is die munt immers geen koopje. Neem de Big Mac-index. U weet wel, de oefening die over- of onderwaarderingen van een munt illustreert volgens de prijs van een Big Mac. Bij correcte wisselkoersen kost zo’n hamburger in elk land evenveel. Deze index duidt op een min of meer correcte prijs voor het pond. Conclusie: een Brexit impliceert een kans op groot verlies. Met in het andere geval weinig kans op grote winst. Zo’n belegging moet je niet willen.